Persoonsgegevens die worden verwerkt op De Voorleeshoek

De Voorleeshoek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Voorleeshoek, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Voorleeshoek verstrekt. De Voorleeshoek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Bij het bezoek van de website:

• Uw woonplaats
• Uw leeftijd
• Algemene gebruiksgegevens

Bij het inschrijven op onze nieuwsbrief:

• Uw voor- en achternaam
• Uw e-mailadres

Bij het afsluiten van een abonnement:

• Uw voor- en achternaam
• Uw e-mailadres
• Benodigde betaalgegevens
• E-mailadres ontvanger in geval van cadeau-abonnement
• Voor- en achternaam in geval van cadeau-abonnement

Waarom heeft De Voorleeshoek deze gegevens nodig?

De Voorleeshoek verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen.
Daarnaast kan De Voorleeshoek uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang bewaart De Voorleeshoek uw gegevens?

De Voorleeshoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

De Voorleeshoek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van het websitebezoek

Op de website van De Voorleeshoek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van bezoek en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Voorleeshoek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt.

Hoe gebruikt De Voorleeshoek Google Analytics?

De Voorleeshoek maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Voorleeshoek bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over De Voorleeshoek te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Voorleeshoek heeft hier geen invloed op.
De Voorleeshoek heeft Google geen toestemming gegeven om via De Voorleeshoek verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar gegevens@devoorleeshoek.nl. De Voorleeshoek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren

Uw gegevens beveiligen

De Voorleeshoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Voorleeshoek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Voorleeshoek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Voorleeshoek op via gegevens@devoorleeshoek.nl. Het domein www.devoorleeshoek.nl is een website van De Voorleeshoek. De Voorleeshoek is als volgt te bereiken:

Post- & vestigingsadres: Cruquiusweg 98 A, Amsterdam
KvK nummer: 67238025
E-mailadres: gegevens@devoorleeshoek.nl