Met de start van de Kinderboekenweek (2019) kunnen kinderen en ouders in de asielzoekerscentra kijken naar de voorleesfilmpjes van De Voorleeshoek. De voorleesfilmpjes zijn een mooie ingang om kennis te maken met de Nederlandse taal en kunnen als hulpmiddel dienen voor taalontwikkeling.

COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Zij zijn verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst.