Amsterdam -  De Voorleeshoek gaat voorleesfilmpjes produceren voor kinderen uit meertalige gezinnen. Op deze manier kunnen kinderen kennismaken met voorlezen in de thuistaal. Dit komt de taalbeheersing thuis én op school ten goede. Het project is een samenwerking met provinciale ondersteuningsinstelling Rijnbrink en wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Stichting Pica. 

Herwaardering van de thuistaal
“Voorlezen is een cruciaal instrument in de lees- en taalontwikkeling van een kind,” zegt Anouk Overman, oprichter van De Voorleeshoek. Onderzoek wijst uit dat meer dan 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn opgegroeid met een andere taal dan het Nederlands. Vaak wordt gedacht dat voor deze kinderen de thuis- en schooltaal elkaar in de weg staan, maar dit blijkt niet te kloppen. Overman: “Als er thuis veel aan taal wordt gedaan, komt dat het leesplezier en de taalontwikkeling altijd ten goede — in welke taal dat ook is.”

Voorleesfilmpjes
De Voorleeshoek maakt nu al voorleesfilmpjes in het Nederlands, Engels en Spaans. Door de toekenning van de subsidie vanuit Stichting Pica wordt dit aangevuld met Poolse, Turkse en Arabische filmpjes. “Zo kunnen er nog meer kinderen profiteren van de vele voordelen van voorgelezen worden,” onderstreept Overman. “We willen bij iedereen een levenslange liefde voor boeken stimuleren.”

Filmpjes beschikbaar via de bibliotheek
Het gezamenlijke project van De Voorleeshoek en Rijnbrink start als een landelijk pilot binnen tien bibliotheken. Naar verwachting zullen de eerste voorleesfilmpjes in april verschijnen op het platform van De Voorleeshoek en in de bibliotheek.  

Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting Pica, de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert door onder meer het financieren van projecten. Meer informatie over Stichting Pica is te verkrijgen bij de secretaris van Stichting Pica.

Over De Voorleeshoek
De Voorleeshoek is een online platform voor kinderen van 0-10 jaar. Iedere week worden er nieuwe voorleesfilmpjes gepubliceerd. Elk filmpje is een combinatie van het verhaal met de prenten en klassieke muziek. De Voorleeshoek heeft als missie om het voorlezen zo toegankelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken voor alle ouders en kinderen van deze tijd en hen in aanraking te laten komen met een breed aanbod van kinderboeken. De Voorleeshoek is ook beschikbaar voor op scholen en verzorgt exclusief lesmateriaal voor in de klas.